16512

صفحه ی جدید

09120455186 حامد آقاعلی 

واتساپ و تلگرام این خط فعال میباشد 

جهت نصب و راه اندازی و فلش و ارتقا بایوس تماس حاصل شود 

در صورت سوالات به بخش سوالات متداول مراجعه نمایید.