16512

خرید اقساطی جت وام

جت وام 

جت وام 50میلیون24 ماه(چک)

راهنمای دریافت جت وام

- معرفی تسهیلات اعتباری

متقاضیان می توانند درخواست اعتبار مورد نیاز خود را از مبالغ ده تا پنجاه میلیون تومانی انتخاب نمایند. سود هر یک از بسته های اعتباری انتخاب شده به میزان 23% مصوب بانک مرکزی و مدت باز پرداخت اعتبار دریافت شده در حال حاضر حداقل 12 ماه و حداکثر 24 ماه است.

- هزینه های دریافت اعتبار

در طی مراحل درخواست اعتبار، متقاضی ملزم به دریافت استعلاماتی از سایر ارگان های کشوری است تا اطلاعات هویتی و رتبه اعتباری وی محرز گردد به این منظور هزینه ی مورد نیاز این مراحل به صورت تجمیعی مبلغ 50.000 تومان می باشد، این مبلغ در زمان های مختلف می تواند متغیر باشد که توسط کاربر پرداخت می گردد.

هزینه عملیات و زیرساخت به صورت درصدی از مبلغ تسهیلات درخواستی مقرر می شود، به این منظور شما متقاضایان محترم می توانید با استفاده از سیستم محاسبه گر تسهیلات قرار داده شده در صفحه اصلی سامانه، مبلغ دقیق هزینه عملیات، اقساط باز پرداخت در هر ماه و میزان سود اعتبار در خواست شده خود را مشاهده نمایید.

- تکمیل مراحل فرآیند درخواست اعتبار

  • ثبت نام یا ورود در سامانه جت وام
  • تایید قوانین و مقررات
  • انتخاب مبلغ و مدت باز پرداخت تسهیلات
  • ورود اطلاعات کاربر جهت شروع فرآیند استعلامات
  • پرداخت هزینه استعلام و مشاهده نتایجwww.jetvam.ir
  • ثبت چک یا سفته ضمانت
  • پرداخت هزینه عملیات سامانه جت وام
  • امضای قرارداد
  • اعطای اعتبار
  • www.jetvam.ir