16512

نحوه ثبت سفارش

در وبسایت اقدام به ثبت نام سپس سفارش خود را ثبت و پرداخت نمایید 

در مورد سفارشات بایوس تعداد را اضافه نموده و اقدام به پرداخت نمایید

سایر محصولات فیزیکی از طریق تیپاکس و یا پست ارسال میگردد